Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 22 2018

alldly
20:57
Definiują Cię dwie rzeczy: Twoja cierpliwość, gdy nie masz nic i Twoja postawa gdy masz wszystko.
— Carlo Ancelotti
Reposted fromwaflova waflova viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
alldly
20:53
6700 bcec 390
woodstock 2012
Reposted fromliwaj liwaj viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
Sponsored post
soup-sponsored
05:36
Reposted bySchrammelhammelMrCoffeinmybetterworldkonikonikonikonikoniambassadorofdumbgroeschtlNaitliszpikkumyygittimmoejeschge

January 15 2018

alldly
19:22
7689 4060 390
Reposted fromaletodelio aletodelio
alldly
19:20
4082 0951 390
Reposted fromaletodelio aletodelio
alldly
18:52
7807 d0b2 390
Reposted fromaletodelio aletodelio

January 14 2018

alldly
19:56
6786 8068 390
It's a cold, blue, coffee kind of day.
Reposted fromcraigwiki craigwiki
alldly
19:54
6933 faa9 390
Reposted fromursa-major ursa-major
alldly
19:53
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
alldly
19:53
7043 a6b1 390
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
alldly
19:51
Reposted fromtojika4 tojika4 viajuliasmith juliasmith

January 07 2018

alldly
19:59
Nawet nie wiesz, jak bardzo nic się nie zmieni.
— Jakub Żulczyk
alldly
19:59
9429 d65c 390
Reposted fromduvet duvet viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie
alldly
19:58
7529 d205 390
Reposted from4777727772 4777727772 viaNicTuPoMnie NicTuPoMnie

December 20 2017

16:45
9941 c7e8 390
Reposted fromitslikerufus itslikerufus viapeasorela peasorela

December 03 2017

alldly
20:51

https://www.youtube.com/watch?v=mgWGR-g9mFQ

Zostań, nie powiem ci Że to miłość Choć jesteś wszystkim czego w życiu trzeba mi
alldly
20:49
cierpliwie obok bądź po prostu dzień po dniu zostań

April 13 2015

alldly
16:58
Jestem zmęczony, szefie. Zmęczony wędrówką, samotnie jak jaskółka w deszczu. Zmęczony tym, że nigdy nie miałem przyjaciela, żeby powiedział mi skąd, gdzie i dlaczego idziemy. Głównie zmęczony tym, jacy ludzie są dla siebie. Zmęczony jestem bólem na świecie, który czuję i słyszę... Codziennie... Za dużo tego. To tak, jakbym miał w głowie kawałki szkła. Przez cały czas.
— S. King
Reposted bypspfdghost pspfdghost
alldly
15:16
2691 a324 390

March 23 2015

alldly
19:39
Przez te wszystkie lata dowiedziałam się, że czasem odpychamy ludzi tylko dlatego, żeby nas przyciągnęli. Chcemy, żeby do nas przyszli, powiedzieli, że o nas nie zapomnieli. Chcemy, żeby udowodnili nam, jak bardzo im na nas zależy. Chcemy, żeby walcząc o nas, dowiedli swojej miłości.
— Darien Gee, Herbaciarnia Madeline
Reposted byjuliasmith juliasmith
alldly
19:38
Chodź, nadrobimy zaległości, masz na sobie tyle miejsc niewycałowanych..
— Piotr Adamczyk
Reposted byDerylls Derylls
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...